TALLER DE TEATRO SOCIAL (Bilbao)

Antzerkiaren gizarte tailerra San Frantzisko auzoan, Bilbo Zaharrean eta inguroko eremuetan gizarte- eta osasun arazoei aurre egiteko egin da. Helburu nagusia biztaleriaren eta elkarte-sarearen azterketa bateratua eta parte-hartzailea sustatzea izan da, honekin batera gizartea eraldatzeko proposamenak nabarmendu dira, osasun komunitarioan eragin positiboa izan dezaten.

Sei saiotan egin da tailerra, hilabete eta erdian, eta parte-hartzaileek identifikatutako arazo soziosanitarioak aztertzeko gogoetagunea izan da. Eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartzaile guztiei beren motibazio eta interesagatik, baita Haizea Murgiari (Malabarizia), tailerraren bideratzaileari, eta jarduera horretan lagundu digun “Tejiendo Salud” sareari ere.

Tailerraren ikuspegia osasun komunitarioaren arloko beharren azterketa kolektiboan oinarritu da, osagai fisikoak, emozionalak, mentalak, soziokomunitarioak, ingurumenekoak eta politikoak integratuz. Parte-hartzaileen ezagutza aprobetxatu nahi izan da, gehienak auzo horietako gizarte-mugimenduan eta elkarte-sarean sartuta baitaude.

Hainbat dinamikaren bidez, tailerrak azterketa kolektiboa sustatzea lortu du, arazo soziosanitarioak ez ezik, gizartea eraldatzeko proposamenak ere sortuz. Etengabeko ebaluazioari esker, ariketak talde-errealitatera egokitu ahal izan dira, eta parte-hartze aktiboari eutsi ahal izan zaio. Azkenean, identifikatutako gaiak landu dituen antzezlan bat sortu eta arrakastaz aurkeztu da. Emaitzak eta entzuleen erantzunak erakusten dute tailerraren eragin positiboa.

******

El taller de teatro social se ha llevado acabo con el propósito de abordar las problemáticas sociosanitarias en el Barrio de San Francisco, Bilbao la Vieja y áreas vecinas, teniendo como objetivo principal promover el análisis conjunto y participativo de la población y del tejido social, destacando propuestas de transformación social que impacten positivamente en la salud comunitaria.

El taller se ha desarrollado a lo largo de seis sesiones en un mes y medio, siendo un espacio reflexivo para examinar las diversas problemáticas sociosanitarias identificadas por las participantes. Queremos agradecer a todas ellas por su motivación e interés, así como a Haizea Murgia (Malabaricia), facilitadora del taller, y a la red Tejiendo Salud que nos ha apoyado en esta actividad.

El enfoque del taller se ha centrado en el análisis colectivo de las necesidades en el ámbito de la salud comunitaria, integrando componentes físicos, emocionales, mentales, sociocomunitarios medioambientales y políticos. Se ha buscado aprovechar el conocimiento de las participantes, la mayoría involucradas en el movimiento social y tejido asociativo de estos barrios.

A través de diversas dinámicas, el taller ha logrado su objetivo de promover un análisis colectivo, abordando no solo las problemáticas sociosanitarias, sino también generando propuestas de transformación social. La evaluación continua ha permitido adaptar los ejercicios a la realidad grupal y mantener un nivel de participación activa, finalizando con la creación y presentación exitosa de una obra teatral que ha abordado las temáticas identificadas. Los resultados y la respuesta del público demuestran el impacto positivo del taller.