Azaroak 4, 6, 7 8 Hernani eta Deba

NAZIOARTEKO JARDUNALDIAK:
EMAKUME DEFENDATZAILEOK GURE BIZITZA ETA LURRALDEAK ZAINTZEN
HERNANI AZAROAK 8

Kapitalaren, patriarkatuaren eta fundamentalismoen arteko aliantza kriminalak emakumeon eskubideak behartzen ditu eta Natura eta herri-ondasunak txikitzen ditu. Sistemak gure lurraldeei erasotzen die etengabe. Emakumeen kontrako indarkeria epidemia den eta zigorgabetasuna nagusi den munduan, lurraldearen emakume defendatzailea izatea arriskuez beteriko bizi-erabakia da. 

Jardunaldi hauetan zehar lurraldearen defendatzaileak diren erakundeetako erresistentzi-prozesuak ikusgai bihurtuko ditugu eta zaintza-esperientziak partekatuko ditugu. Gu indarkerien kontra zaintzea, guk elkar zaintzea, aliantzak sorotitatetik ehuntzea. Zaintzak zentroan jartzea alternatiba bizigarriak eraikitzeko.

Egitaraua:

17:00 Ongietorria

Lehen gaia: Indarkeriei aurre egiten: gure lurralde-lurraren kontra eta gure lurralde-gorputzaren kontra erasoak

17:30 Moderatzailea: Mujeres tejiendo Red

17:40 Irma Vázquez – Centro de DDHH Fray Bartolome de las Casas, Txiapas
“Acteal, gatazka-testuinguruetako komunitateen kontrako bortizkeriaren paradigma bezala”

17:55 Michelle Carbajal – Yo No Quiero Ser Violada Mugimendua, Honduras
“Sistema kolpista, zigorgabetasuna eta sexista-indarkeria Hondurasen”

18:10 Marixela Ramos – Radio Victoria – Ades Santa Marta, El Salvador
“Megaproiektu erauzkitzaileen aurka defentsarako erkide-prozesuetako emakume buruzagi artikulazioa”

18:25 Galderak

Bigarren gaia: Lurraldearen defentsarako aliantza feministak

18:45 Moderatzailea:

18:55 Zuleyma Araúz – La Colectiva Feminista, El Salvador
“Mesoamerikako Emakume Defendatzailen Ekimena”

19h10 Lolita Chávez – K’iche’s Herrien Kontseilua, Guatemala:
“Feminismo desberdinen arteko aliantzak: aurrerapenak eta erronkak”

19:25 Galderak

20:00 Ondorioak eta itxiera

*******

JORNADAS INTERNACIONALES:

DEFENSORAS CUIDANDO NUESTRAS VIDAS Y TERRITORIOS

HERNANI 8 DE NOVIEMBRE

La alianza criminal entre capital, patriarcado y fundamentalismos violenta nuestros derechos como mujeres y arrasa la Naturaleza y los bienes comunes. El sistema ataca nuestros territorios constantemente. En un mundo donde la violencia contra las mujeres es una epidemia, y donde reina la impunidad, ser defensora significa exponerse a la estigmatización, la criminalización, el hostigamiento y las agresiones.

Durante estas jornadas visibilizaremos los procesos de resistencia de organizaciones defensoras del territorio. Conoceremos y aprenderemos de distintas experiencias, para contribuir a la reflexión sobre cómo enfrentar la crisis sistémica que daña nuestros territorios y vidas presentes y futuras.

Programa:

17h Bienvenida

Panel 1 Enfrentando las violencias: los ataques a nuestro territorio- tierra y nuestro territorio- cuerpo

17h30 Modera: Mujeres tejiendo Red

17h40 Irma Vázquez – Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas

Acteal como paradigma de la violencia contra las comunidades en contextos de conflicto”

17h55 Michelle Carbajal – Movimiento Yo No Quiero Ser Violada, Honduras

Sistema golpista, impunidad y violencia sexista en Honduras”

18h10 Marixela Ramos – Radio Victoria – Ades Santa Marta, El Salvador

Articulación de lideresas en los procesos comunitarios de defensa frente a los megaproyectos extractivos. La experiencia de Cabañas.”

18h25 Preguntas

Panel 2 Alianzas feministas para la defensa del territorio

18h45 Modera:

18h55 Zuleyma Araúz – La Colectiva Feminista, El Salvador

La experiencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”

19h10 Lolita Chávez – Consejo de Pueblos K’iche’s, Guatemala

Alianzas entre feminismos diversos: avances y retos”

19h25 Preguntas

20h00 Conclusiones y cierre