Exposición en el metro de Bilbao: Emakumeak Erdialdeko Amerikan: autogestioa eta osasunerako eskubidearen aldeko erresistentzia

Urrian, Bilboko metroko San Nikolas geltokian, Emakumeak Erdialdeko Amerikan: autogestioa eta osasunerako eskubidearen aldeko erresistentzia erakusketa egongo da, Lumaltik Herriak erakundearen eskutik. Bertan, Mexiko, Guatemala eta El Salvadorreko emakumeek zuzendutako osasun-eskubidearen aldeko esperientziak ikus daitezke. Aniztasun etnikoa, politikoa, kulturala edo sexuala duten arren, opresioak pairatzen dituzte emakume izate hutsagatik, eta sistema patriarkalak bere bizitza eta gorputzen aurkako indarkeria fisikoa, psikologikoa, sexuala eta instituzionala eragiten duen testuinguruetan bizi dira. Kolektibitatea lehenesten duen ikuspegitik, hemen bildutako erakunde sozial eta zibilen esperientziek herrien eta komunitateen autodeterminazioa onartu eta berretsi nahi dute. Osasunerako eskubidea aldarrikatu eta gauzatzeko auto antolaketa, erakundeen laguntzarekin edo laguntzarik gabe, funtsezko zutabe bihurtu da bizitza duina izateko prozesuetan eta erresistentzietan. Osasunaren ikuskera integral baten bidez, gizabanakoaren eta komunitatearen, lurraren, lurraldearen, baliabide naturalen edo mundu-ikuskeraren arteko erlazioen garrantzia kontuan hartuta, aipatutako errealitateek agerian uzten dute hainbat testuingurutan antolatutako emakumeek osasunean dituzten genero desberdintasunei nola aurre egiten dieten, eta, era berean, gizarte-desberdintasunek, politikek, ekonomikoek edo ingurumenekoek.

Eskerrak eman nahi dizkiegu, bereziki, erakusketan parte hartu duten antolakundeei, nahiz eta beren egunerokoan beste gauza garrantzitsu batzuk ere badiren, prestatzen lagundu baitute. Baita Amalia de la Mata Blancoren (erakusketako editorea) gogo bizia eta dedikazioa ere, eta Bilboko Udalari emandako laguntzagatik.

Bisitatzera animatzen zaituztegu 🙂

Parte hartu duten erakundeak:

 • El Puente Garapen Teknologiko eta Zerbitzu Komunitario Elkartea
 • Emakumeari Laguntzeko Elisa Martinez Kaleko Brigada elkartea
 • BioReconstruye Chiapas kolektiboa
 • Guatemalako Irrati Eskolen Federazioa
 • Reinas de la Noche Trans erakundea (OTRANS-RN)
 • Petén Ixqikeko Emakumeen Elkartea
 • Santa Marta Ekonomia eta Gizarte Garapeneko Elkartea (ADES)

——————————————————————————————————————-

Durante el mes de octubre, encontraréis en la estación de San Nikolas del Metro Bilbao la exposición Mujeres de Mesoamérica: autogestión y resistencia por el derecho a la salud, elaborada por Lumaltik Herriak. En ella, se visibilizan experiencias de defensa del derecho a la salud lideradas por mujeres organizadas de México, Guatemala y El Salvador. A pesar de su diversidad étnica, política, cultural o sexual, comparten opresiones por el hecho de ser mujeres y vivir en contextos donde el sistema patriarcal provoca violencia física, psicológica, sexual e institucional hacia sus vidas y sus cuerpos. Desde un enfoque que prima la colectividad, las experiencias de las organizaciones sociales y civiles aquí recogidas buscan reconocer y reafirmar la autodeterminación de los pueblos y comunidades. La autoorganización para reclamar y hacer efectivo, con o sin apoyo institucional, su derecho a la salud se ha convertido en un pilar fundamental en sus procesos y resistencias para vivir una vida digna. A través de una concepción integral de la salud, donde cobra importancia la relación entre lo individual y la comunidad, la tierra, el territorio, los recursos naturales o la cosmovisión, las realidades expuestas invitan a conocer cómo mujeres organizadas en diferentes contextos hacen frente a las desigualdades de género en la salud, permeadas, a su vez, por otras desigualdades sociales, políticas, económicas o ambientales.

Queremos agradecer especialmente a las organizaciones participantes en la exposición, que han colaborado en su elaboración, aún cuando en su día a día hay más cosas importantes que atender, por el entusiasmo y dedicación de Amalia de la Mata Blanco, editora de exposición, y al Ayuntamiento de Bilbao por su apoyo.

Os animamos a que la visitéis 🙂

Organizaciones participantes:

 • Asociación Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente
 • Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez
 • Colectiva BioReconstruye Chiapas
 • Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas
 • Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN)
 • Asociación de Mujeres de Petén Ixqik
 • Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)