Talleres sobre el Derecho a la Salud IES Solokoetxe, Bilbao

Lumaltik Herriak Osasunerako Eskubideari buruzko tailerren ziklo bat eman du DBHko 3. Eta 4.mailako ikasleentzat IES Solokoetxe institutuan, 2023ko irailetik abendura bitartean. Tailer bakoitzaren helburua ikasleen bizitzaren osasunaren arloan ulermena eta ekintza positiboa sustatzea da.

1.GeneroAniztasunarietaSexuetaUgalketaOsasunariburuzko tailerra:

Tailer honen helburua genero berdintasuna sustatzea eta sexu aniztasunaz kontzientziatzea izan da. Zinegoak elkarteko Pello Maudo eta Amaia azkaratek eman dute tailerra, eta gai hauek ladu dituzte besteak beste: genero-berdintasuna, genero sozializazioa, LGTBIQ+ eskubideak eta sexu osasuna. Horretarako metodología parte hartzailea erabilidu, testuingur globaletako aurkezpenak eta laburmetraiak erabilita, gaiaren ulermen kulturala eta etnikoa aberasteko.

2. OsasunMentaleanEstigmaAlfabetatuetaMurriztekoTailerra:

AVIFESek zuzendutako tailer honek osasun mentalean ohitura osasungarriak sustatu eta horri lotutako estigma murriztu nahi izan ditu. Babes eta arrisku faktoreak aztertu dira, gaixotasun mentalari buruzko kontzeptu okerrak desmitifikatu dira, eta genero desberdintasunak landu dira esparru horretan nerabezaroari begira. Faktore espezifikoak eta osasun mentalaren eta pandemiaren arteko erlazioa nabermenduz.

3. Ikastekogaitasunemozionaleiburuzkotailerra: Adimen emozionala

Osasun emozionala bultzatzeko asmoz, Ana Zendegik emandako tailer honek adimen emozionala izan du ardatz. Oinarrizko kontzeptuak banakako eta taldeko dinamiken bidez aztertu dira, aurkezpen eta video laburrekin Konbinatuta; adibidez, Disneyren “Del revés (Inside out)” filma erabili egin da emozioak isladatzeko. Helburua ikasleak harreman pertsonal eta pertsonen arteko harreman positiboak ezartzeko trebetasunez hornitzea izan da.

4. KontsumoiraunkorrarenetahorrekIngurumenOsasuneanduen eraginaren arteko loturari buruzko tailerra:

Kontsumobidek eman du, eta tailer honen helburua izan da ikasleak sentsibilizatzea kontsumo iraunkorraren eta gizakien eta ingurumenaren osasunaren arteko erlazioari buruz. Horretarako, egungo kontsumo ereduak gizartean eta ingurumenean dituen ondorioak aztertu dira, baita ipar eta hego globalean bereizitako ohiturak eta inpaktuak.

Laburbilduz, tailer hauek ikasleen garapen integralerako funtsezkoak diren hainbat alderdi lantzen dituzte: genero-kontzientzia, buru-osasuna, adimen emozionala eta ingurumen erantzukizuna. Lantegi bakoitzak, bere berariazko helburuekin, Solokoetxe BHIko hezkuntza esperientzia aberasten lagundu du. Hau guztia, Bilboko Udalaren finantzaketari esker egin ahal izan da.

*********************

Desde Lumaltik Herriak hemos realizado un ciclo de talleres sobre el Derecho a la Salud para estudiantes de 3º o 4º de ESO en el instituto IES Solokoetxe, desarrollados de septiembre a diciembre de 2023. Cada taller, liderado por expertos en sus respectivos campos, busca promover la comprensión y la acción positiva en el área de la salud de la vida de los estudiantes.

1. Taller sobre Diversidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva: El objetivo de este taller ha sido fomentar la igualdad de género y concienciar sobre la diversidad sexual. El taller, facilitado por Pello Maudo y Amaia Azkarate, ha abordado temas como desigualdad de género, socialización de género, derechos LGTBIQ+, y salud sexual, utilizando una metodología participativa, con presentaciones y cortometrajes de contextos globales para enriquecer la comprensión cultural y étnica del tema.

2. Taller de Alfabetización y Reducción del Estigma en Salud Mental: Este taller, dirigido por AVIFES, ha buscado promover hábitos saludables en salud mental y reducir el estigma asociado. Se han analizado los factores de protección y riesgo, se han desmitificado conceptos erróneos sobre la enfermedad mental y se han abordado desigualdades de género en este ámbito, enfocados en la adolescencia, destacando factores específicos y la relación entre la salud mental y la pandemia.

3. Taller sobre Competencias Emocionales en el Aprendizaje: La Inteligencia Emocional: Con el objetivo de favorecer la salud emocional, este taller, facilitado por Ana Zendegi Zelaia, se centra en la inteligencia emocional. Se han explorado conceptos básicos a través de dinámicas individuales y grupales, combinadas con presentaciones y videos cortos como por ejemplo la película de Disney “Del revés (Inside out)” donde se reflejan muy bien las emociones. La meta ha sido equipar a los estudiantes con habilidades para establecer relaciones personales e interpersonales positivas.

4. Taller sobre la Vinculación entre el Consumo Sostenible y su Afectación en la Salud Ambiental: Impartido por Kontsumobide, este taller ha tenido como objetivo sensibilizar al alumnado sobre la relación entre el consumo sostenible y la salud humana y ambiental, analizando las repercusiones sociales y ambientales del modelo de consumo actual, se han destacado hábitos alternativos e impactos diferenciados en el Norte y Sur Global.

En resumen, estos talleres abordan diversas dimensiones clave para el desarrollo integral de los estudiantes, desde la conciencia de género y la salud mental hasta la inteligencia emocional y la responsabilidad ambiental. Cada taller, con sus objetivos específicos, contribuye al enriquecimiento de la experiencia educativa en el IES Solokoetxe. Las mismas han sido posibles gracias al financiamiento del Ayuntamiento de Bilbao.